Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Üçgende Benzerlik

Üçgende benzerlik, bir üçgende iki ya da daha fazla elemanın ölçülerinin veya oranlarının eşit olmasına denir. Benzerlik, ~ işareti ile gösterilir. X ve y koordinat düzlemi üzerinde çizilen iki boyutlu cisimlerdir. Bu nedenden dolayı iki üçgen de benzerlik aramak için, birbirlerine eş ya da benzer olan kenarlar aranmalıdır. Fakat iki üçgene ...

Üçgende Yükseklik

Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgende yükseklik dediğimiz kavram ise bir üçken de herhangi bir kenarın tam ortasından, iki kenarın birleşim noktasına çekilen doğru parçasına yükseklik denir. Bu çekilen doğrunun uzunluğu da üçgeni...

İkizkenar Üçgen

İkizkenar Üçgen; ikizkenar üçgende iki paralel uzunluk birbirine eşitken üçüncü uzunluk eşit diğerlerine eşit değildir. Herhangi bir noktadan ikizkenar paralellere doğru çizilen doğruların uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. İkiz paralellerden bağımsız olan üçüncü paralelin sahip olduğu yükseklik de açıortay, kenarortay ve kenar orta dikme...

Üçgenin İç Açıları

Üçgenin iç açıları, üçgen üç kenardan oluşan ve aynı zamanda üç iç açısı bulunan bir doğru parçası bileşimidir. Geometri dersinin temel şekilleri arasında yer almaktadır. Bir üçgene ait üç köşe üç kenar üç tane de iç açı bulunur ve bunların bütünü doğru parçalarından oluşan bir bileşim oluşturmaktadır. Üçgenler kendilerinin oluşturan iç açıl...

Dik Üçgen Özellikleri

Dik üçgen özellikleri, Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilir. Çapı gören çevre açı ise çemberde 90 derecedir. Dik üçgen üzerinde 90 derecenin karşısında yer alan kenara hipotenüs diğer kalan kenarına ise dik kenar adı verilir. 90 derecelik açının karşısında yerini almış olan hipotenüs her zaman dik üçgenin en uzun ...

Dik Üçgen

Dik üçgen; iç açılarının ölçülerinden biri 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilmektedir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer iki dik kenarlara dik kenarlar adı verilmektedir. Hipotenüs, daima üçgenin en uzun kenarıdır.Üçgenlerin geometride çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Geo...

Üçgen Prizmanın Özellikleri

Üçgen prizmanın özellikleri, tabanı üçgen yan yüzleri ise dikdörtgen olan bir prizmadır. Dokuz ayrıtı beş yüzü ve altı tane köşesi vardır. Üçgen prizmanın beş tane yüzünden üç tanesi dikdörtgen iki tanesi ise üçgen şeklindedir. Bu üçgenlerin birbirine olan eşitliği aynıdır. Üçgen prizmanın yan yüzleri tabana dik olarak konumlanmıştır. Prizma...

Üçgenin Çevresi

Üçgenin çevresi, geometrinin en önemli şekillerinden birisi üçgendir. Üçgen, üç ayrı doğrunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu biçime denir. Köşeleri ve kenarları vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° ye dış açıları toplamı ise 360° ye eşittir. Her geometrik şeklin çevre ve alan hesaplanması için biçimlerine uygun formüller vardır. Şekille...

Kenarlarına Göre Üçgenler

Kenarlarına Göre Üçgenler, üçgen bir düzlemde birbirlerine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimidir. Üçgen düzlem geometrisinde temel şekillerden bir tanesidir. Bir üçgende üç köşe, üç kenar vardır. Bir üçgende A, B ve C olarak gösterilen üçgenin köşeleri olduğunu varsayarsak bu durumda AB, AC ve BC üçge...

Üçgenin Özellikleri

Üçgenin özellikleri, üçgen birbirinden farklı üç ayrı noktayı birbirine birleştiren geometrik şekillere denir. Geometride temel şekillerinden biridir. Üç ayrı düzleme bağlayan üçgenlerin üç ayrı köşeleri ve kenarları bulunur. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180° ve dış açıları toplamı 360° derecedir. Üçgenler köşelerine, kenarlarına veya açıla...

Üçgen

Üçgen, geometride üç ayrı doğrunun birleşmesi sonucu oluşan simetrik şekillere denir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° ve dış açıları toplamı 360°dir. Üç ayrı köşeleri ve kenarları vardır. Geometrinin ana şekillerinden biridir. Kendi arasında açılarına ve kenar uzunluklarına göre gruplandırılır. Kenarlarına göre üçgenler, ik...

Üçgen Prizma Nasıl Yapılır

Üçgen Prizma Nasıl Yapılır: Prizma türleri taban şekline göre isimlendirildiği için, tabanında üçgen olan prizmalar da yine üçgen prizma adını alır. Üçgen prizmalarda tabanını meydana getiren üçgen şekline göre, dik üçgen prizma ya da eşkenar üçgen prizma denir. Bu yazıda geometrik şekillerden biri olan üçgen prizma nasıl yapılır?

Geometri Üçgenler

Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere sınıflandırılırlar.Açılarına göre geometri üçge...

Üçgende Açılar

Üçgende açılar, üçgenin yapısını anlamamızı sağlayan tanımlamalardır. Verilen açılara bakılarak üçgenin ne tür bir üçgen olduğunu bilebiliriz. Üçgen tanımı kısa olarak doğrusal olmayan üç adet noktanın birleşimini sağlayan üç doğru parçasının birleşmesi olarak yapabiliriz. Geometrinin konularından biri olan üçgenler ve yapıları zaman zaman s...

Pascal Üçgeni

Pascal Üçgeni,  Matematikte binom katsayılarını barındıran üçgensel dizidir. Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından keşfedilmiştir. Blaise Pascal bin altı yüz yirmi üç ile bin altı yüz altmış iki yılları arasında yaşamış, Torricelli deneyi üzerine eserler yazmış ve bir hesap makinesi icat etmiş ünlü bir düşünürdür. Her ne kadar Fr...

İkizkenar Üçgen Formülleri

İkizkenar Üçgen Formülleri; ikizkenar üçgen üç kenar uzunluklarından ikisinin birbirine eşit olmasıyla meydana gelmektedir. Yani yan kenarlar birbirine eşitken taban uzunluğu farklıdır. İkizkenar üçgen bir tepe açısı ve iki kenar açısından oluşmaktadır. İkizkenar üçgende tepe noktasından tabana indirilen dikme hem yükseklik hem kenarortay he...

Geometri Üçgende Açılar

Geometri Üçgende Açılar, Üçgen üç farklı doğrunun uç noktalarından düzlemde birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu doğrulara üçgenin kenarları denilmektedir. Üçgenin kenarlarının birleşim noktalarının arasındaki sayısal değere geometrik olarak üçgende açı denilmektedir. Geometride üçgende açı üç tane olup bu açıların toplamı yüz seksen derecedir. G...

Üçgenin Yardımcı Elemanları

Üçgenin yardımcı elemanları, Matematikte üçgenler açılarına ve çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Üçgenler konusu oldukça geniş çaplı bir konudur. Bir üçgen sorgusunun çözülebilmesi için bazı yardımcı elemanlara ihtiyaç vardır. Çünkü her soruda her bilgi verilmez. Bazen kişinin sorularda kendisinin çizmesi gereken dikmeler, kenarorta...

Matematik Üçgenler

Matematik üçgenler, Matematikte en önemli konulardan bir tanesi matematik üçgenlerdir. Hem anlam açısından hem de başlıklar yönünden oldukça zengin bir konudur. Matematik üçgenler; üç tane doğrusal olmayan noktanın birleşimi sonucunda ortaya çıkan şekle üçgen denir. Matematikteki geometrik şekillerden bir tanesi de üçgendir. Bir üçgenin hem ...

Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur

Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur, Üçgenin çevresini bulmak ile üçgenin etrafında bulunan mesafeyi bulma aynı anlamlara gelmektedir. Bir üçgenin çevresini kolaylıkla bulmanın çok basit püf noktaları vardır. Bunun için üçgenin tüm kenar uzunlukları toplanmalıdır. Tüm kenar uzunlukları bulunurken bilinmeyen kenar uzunluğu var ise öncelikle bilinme...

Eşkenar Üçgen

Eşkenar üçgen, Kenar uzunları birbirlerine denk yani eşit olan üçgene denir. Bu üçgenin iç açıları da birbirine eşittir ve her bir açı 60 derecedir. Çevre uzunluğu 3a'dır. (A=bir kenarının uzunluğu) Yüksekliği ise a √3/2'dir. Bu indirilen yükseklik aynı zamanda kenarortay, açıortay ve kenar orta dikmeyi oluşturur. Alanı, a'nın kar...

Üçgende Eşlik

Üçgende Eşlik, Üçgende eşlikten bahsedebilmek için iki üçgenin karşılıklı kenar uzunluğu ve açıların uzunluğu birbiri ile aynı olması gerekir. Eğer uzunluk boyu aynı ise üçgende eşlik vardır. Eşlik olması için üçgenin kenar ve boy uzunluğu aynı olmalıdır. İki üçgen arasında eşleme yapıldığında iki karşılık kenar uzunluğu eşit ise üçgen birbi...

Özel Üçgenler

Özel üçgenler, geometri dersinin temel konularından biridir. Birçok konunun temelini oluşturan bir alandır ve geometrinin yapı taşlarından biridir. Özel üçgenler konusuna tam bir şekilde hâkim olursanız diğer konuları da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu nedenle bu konuyu en ince ayrıntısına kadar bilmeniz gerekir. Son yıllarda yapılan sınav s...

Üçgen Prizma

Üçgen Prizma, Prizmalar çok boyutlu cisimlerdir. Genelde tabanlarının şekline göre sınıflandırılırlar. Örneğin, tabanı üçgen olan prizmalar üçgen prizma, tabanı kare olana küp, tabanı daire olana silindir ve tabanı dikdörtgen olana ise dikdörtgen prizma adı verilir. Prizmanın çeşitlerinden olan üçgen prizma da kendi içinde sınıflara ayrılır....

Üçgen Çeşitleri

Üçgen Çeşitleri, matematik dersinde oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Üçgenin açılımına gelecek olursak üçgen aynı doğru üstünde kesişmeyen uç tarafta bulunan üç noktayı birbirine bağlayan doğru parçalarından oluşan geometrik biçimde olan matematiksel şekle " üçgen" adı verilir. Şimdi üçgen çeşitlerine göz atalım.

15 75 90 Üçgeni

15° 75° 90° üçgeni, Özel bir üçgendir. Matematikte özel kavramı; teoremin kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler başka hiçbir teoremde ya da cisimde bulunmamasıdır. En önemlisi de teoremi çözebilmek için bazı kuralların ve formüllerin kullanmasıdır.Üçgenlerin 3 adet kenarı ve 3 adet açısı vardır. Üçgeni...

Üçgenin Alanı

Üçgenin Alanı, Bir üçgenin alanı, üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu ve o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısıdır. Üçgenin herhangi bir kenarına taban adı verilir. Tabanın karşısındaki köşeye üçgenin tepesi, üçgenin tepesindeki açıya ise tepe açısı denir. Üçgenin tabanlarındaki köşe açılar ise taban açıları olarak bilini...

90 75 15 Üçgeni

90 75 15 üçgeni, Bir tür özel üçgendir. 90 75 15 üçgeni konusu matematik ve geometri derslerinin bir parçasıdır. Öğrencilerimiz okul hayatı boyunca pek çok farklı dersler görüp öğrenmektedir. Her sınıfın kendine yaş gurubuna göre belirlenmiş temel matematik ve temel sözel konuları vardır. Bir de belirli sınıflar aşıldıktan sonra orta öğ...

Üçgen Formülleri

Üçgen Formülleri, Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Üçgenin dış açıları toplamı ise; 360 derecedir. Üçgen formüllerinde önemli bir özellik vardır ki o da üçgende bulunan bir dış açının ölçüsü kendine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.Üçgende alan formülü=(Taban*Yükseklik)/2 diyebiliriz.

Üçgenin Açılımı

Üçgenin açılımı, üçgen hepimizin bildiği gibi geometrinin konuları içerisinde yer almaktadır. Bu geometrik şeklin üç adet tepe noktası, üç adet açısı ve üç adet kenarı bulunmaktadır. Bir üçgen üzerinde bulunan bu üç açı ve üç kenar o üçgenin elemanları olarak adlandırılmaktadır. Üçgende aynı zamanda yüksekli, açıortay ve kenar ortay isimli e...

Dik Üçgen ve Trigonometri

Dik Üçgen ve Trigonometri, dik üçgen geometri de özel üçgenler arasında yer almaktadır. Dik üçgen Pascal tarafından bulunmuştur. Dik üçgen iç açılardan birinin dik açı olması ile yani 90 dereceye tekabül etmesi ile açıklanmaktadır. Trigonometri üçgenlerin sahip olduğu açılarla kenarların aralarında oluşturduğu bağlantıları inceleyen bir mate...

Dik Üçgenin Alanı

Dik üçgenin alanı, üçgen alan hesaplama formülleri ile hesaplanmaktadır. Üçgenlerde alan hesaplama kare, dik dörtgen, çember vb. Alan hesaplama formüllerinden farklı olmaktadır. Dik üçgenin alanını hesaplamak için öncelikle yapısı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Dik üçgenin diğer üçgenlerden farkı iç açılarından birinin 90 dere...

Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

Açılarına göre üçgen çeşitleri, Geometri konusu olan ve okullarda belirli bölümlerin, belirli sınıflarınca yönetmelik kanunca görülmesi mecbur olan konulardandır. Hemen hemen geometrinin en zevkli konularından olan üçgende açılar oldukça çeşitlidir. Açılarına göre üçgen çeşitleri birçok geometri sorusunun çözümünde öğrencilere kendileri...

Üçgenin Dış Açıları Toplamı

Üçgenin Dış Açıları Toplamı; Üçgen; düzlem üzerinde birbirlerine doğrusal olmayan üç noktayı bir araya getiren doğru parçasıdır. Düzlem geometrisinde yer alan temel şekillerdendir. Üçgende üç köşe ve bu üç köşeyi birleştiren kenarlar bulunur.Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir.Bir üçgenin dış açıları toplamı 360...

Üçgen Alan Formülü

Üçgen Alan Formülü; Genel üçgden alan bağıntısı; Bir ABC üçgeninde, BC kenar uzunluğuna ait yüksekliğe h dersek;A (ABC)= BC kenar uzunluğu x h/2 olur.Bir üçgenin alanı; bir kenar ve o kenara ait olan yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir.A (ABC)= a. Ha/2 = b. Hb/2= c. Hc/2Dik...

45 45 90 Üçgeni

45 45 90 Üçgeni, özel üçgenlerden biri olup, geometri dersinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Trigonometrik bağıntıları çok iyi idrak etmek için 45 45 90 üçgenini çok iyi bilmek gerekir. Bu nedenle, bu üçgeni çok iyi bilmek karşılaşılacak tüm soruların kolayca çözümlenmesini sağlayacaktır.45 45 90...

Üçgende Açı Özellikleri

Üçgende açı özellikleri, bir üçgenin üç köşesi ve bu köşelerin birleştiren doğru parçalarını oluşturan üç kenarı vardır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece, dış açılarının toplamı ise 360 derecedir. Üçgenler üç tane doğrunun oluşturduğu ve bu doğruların da birbirini kestiği noktalardan uzayan doğrulardır. Bu açıların toplamı üçgenin d...

Üçgende Kenarortay

Üçgende Kenarortay; üçgende bri kenarın tam orta noktası ile karşı köseyi birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.Tüm kenarortayların kesişme noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin sembolü G harfidir. Ağırlık merkezi üçgen içinde kenarortayı bir iki oranında böler. Yani bir üçgende köşeye A, kena...

Eşkenar Üçgen Alan Formülü

Eşkenar Üçgen Alan Formülü; Eşkenar Üçgen; üç kenarının uzuluğuda birbirinin birebir aynısı olan üçgenlere denir. Eşkenar üçgende iç açılarının dereceleri de birbirine eşittir ve herbir açının değeri 60 derece olur.Eşkenar Üçgenin Çevresinin Uzunluğu; herbir kenar uzunluğuna a dersek, üç kenarın toplam uzunluğu 3a olur. ...

İkizkenar Üçgenin Alanı

İkizkenar üçgenin alanı, öncelikle ikizkenar üçgenin tanımı yapalım. İki kenar uzunluğu ve iki açısının eşit olduğu üçgenlere ikizkenar üçgen denir. İkizkenar üçgende verilenlere göre alan hesabı yapmak için uygun yöntem seçilir.İkizkenar üçgenin alanını hesaplama yöntemleri nelerdir?Eğer bir iki...

Üçgen Alan Hesaplama

Üçgen Alan Hesaplama, Üç doğru parçasının oluşturduğu şekle üçgen denir. Uçlar birbiriyle birleşir ve açıları vardır. Çeşitleri bulunmaktadır. Kenarlarına göre üçgenler ve açılarına göre üçgenler olarak ikiye ayrılırlar. Üçgenin alanını hesaplarken, türlerine göre formül uygulayarak hesaplayabiliriz.Üçgen Al...

Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur

Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur, Üçgen, köşeleri uç uca birleşmiş, üç doğru parçasının meydana getirdiği, üç tepe noktası ve üç açısı olan şekle üçgen adı verilmektedir. Kenarlara ve açılarına göre üçgenler ikiye ayrılır.Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur? Üçgen alanı, bir kenar uzunluk ölçüsüyle, bu kenara ait yükseklik ölçü...

Eşkenar Üçgenin Alanı

Eşkenar Üçgenin Alanı, Üç kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen adı verilir. Kenarların birbirine eşit olması kenarların sahip olduğu açıların da birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu değişmez bir kuraldır ve tüm üçgenler için geçerlidir. Bu bilgi doğrultusunda eşkenar üçgeni...

İkizkenar Üçgen Özellikleri

İkizkenar üçgen özellikleri, Matematikte üçgenler kenarlar ve açılarına göre sınıflandırılır ve bu üçgenler açılarına göre değerlendirilir ise geniş açı, dar açı ve dik açı olarak sınıflandırılır. Fakat matematikte üçgenler kenarlarına göre sınıflandırılırsa o zamanda dik üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen olarak sınıflandırılır.

Eşkenar Üçgen Özellikleri

Eşkenar üçgenin özellikleri, adından da anlaşılacağı üzere bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Bu özelliğinden dolayı eşkenar üçgen ismini almıştır. Sorularda bu ibare ile karşılaştığımızda bize çağrıştırması gerekenler, kenar uzunluklarının hepsinin aynı olması, bütün açılarının eş yani altmış derece olmasıdır. ...

İkizkenar Dik Üçgen

İkizkenar dik üçgen, iki kenarı eşit uzunlukta olan dik üçgendir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. İki doğrunun dik olması demek aralarındaki açının 90 derece olduğu anlamına gelir. Diğer iki kenarın eşit olması durumunda aralarındaki açılar da eşit olmaktadır. Dolayısıyla ikizkenar dik üçgende ikiz olan açılar da 45'er der...

30 60 90 Üçgeni Özellikleri

30 60 90 üçgeni: Geometrinin açılar konusunun belirli kurallara bağlı olan özel üçgenlerinden birisidir. 30 60 90 üçgeni özelliklerinin bilinmesi geometrinin temel kurallarındandır. Geometri dersi bir bisikletin zinciri gibidir. Dişlisinden birisi dahi çıkan bisiklet zinciri tamamen işlevini yitirdiği gibi geometri de öyledir. Herhangi bir k...

Üçgende Alan Formülleri

Üçgende alan formülleri, üçgenin yüzeyde kapladığı boyutu ölçmeye yarayan matematiksel hesaplama yöntemleridir. Kenar bağlantılı, açı bağlantılı gibi çeşitli formüllerle hesaplanabilir. En çok kullanılan formül üç tepe noktası ve üç açısı bulunan geometrik çizime ait yükseklik ile tabanının çarpımının yarısıdır. Bu formül bütün üçgenler...

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

Üçgende açı kenar bağıntıları; bir üçgeni ele aldığımızda ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyük olmaktadır. En büyük kenar, en geniş açının karşısında bulunmaktadır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır; eğer ki geniş açılı bir üçgen var ise kesinlikle üçgen içerisin...

Üçgen Piramit

Üçgen Piramit; iki şekilde inceleyebiliriz; üçgen dik piramit, piramidin tepe noktasını tabanının merkezine birleştirmiş olan doğru parçası tabana dik olduğunda üçgen dik piramit olarak adlandırılıyor. Üçgen eğik piramit ise; dik olmadığında verilen isimdir. Dik piramitte tabanına paralel olan bir düzlem ile kesildiğinde elde edilen iki...

15 75 90 Üçgeninin Özellikleri

15 75 90 üçgeni: Matematiğin geometri dalının özel formülü olan özel üçgenlerinden birisidir. 15 75 90 üçgeni kendine has kuralları olan bir üçgendir ve kuralları değişmez. Zaten değiştirildiği takdirde açı ve uzunluklarından ötürü özel üçgen olmaktan çıkar. Bazı özel formül ve kurallar bizlere soru ve problem çözümünde oldukça f...

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgenlerde eşlik ve benzerlik, geometride önemli konulardan bir tanesidir. Üçgenler açılarına ve kenarlarına göre türlere ayrılmaktadırlar. Bu şekilde üçgenlerin isimlendirmeleri yapılmaktadır. Dik açılı, dar açılı ya da geniş açılı gibi. Bu isimler üçgenin özelliklerine göre belirlenir. Şimdi bu bilgilerin ışığında üzerinde durmamız gereken...

Çeşitkenar Üçgen

Çeşitkenar üçgen, üçgen, üç ayrı doğrunun birbirine birleşmesi sonucu oluşan simetrik şekillere denir. Geometrinin ana şekillerinden biridir. Üçgenler kendi aralarında açılarına ve kenarlarına göre gruplandırılırlar. Üç ayrı kenar uzunluğu da farklı boyutta olan üçgen kenarına göre çeşitkenar üçgen olarak kabul edilir. Çeşitkenar üçgenin ken...

Eş Üçgenler

Eş Üçgenler: Geometrik iki şekil ya da herhangi iki nesne ile birbirlerine eş olma durumu varsa bu iki sistem için birbirinin aynısıdır ya da bunlar eştir diyoruz.Eş kelimesi ya birbirlerine benzerlikten ötürü ya da birbirini tamamlayan iki nesnenin her birisi için birbirine eş ya da eşi denilmektedir. Mesela b...

Pisagor Üçgeni

Pisagor üçgeni ve teoremine adını veren ünlü Yunan felsefeci matematikçi ve müzikçi Pisagor tarafından ortaya gelmiştir. Çok eski zamanlarda Mısırda bulunan Nil Nehri bahar aylarında sürekli olarak taşması nedeni ile arazilerin sınırlarına neden olmakta idi. Bunun için dik kenar uzunlukları bilinen dik üçgenler yardımı ile hipotenüs bağ...

Dar Açılı Üçgen

Dar açılı üçgen: Üçgenler konusu matematiğin en önemli konularından bir tanesidir. Çeşitli şekillerde ve açılarda bulunan üçgenler konusu matematiğin önemli bir konusunu oluşturur. Açılarına ve kenarlarına göre farklılık gösterir. Şimdi sizlerle birlikte üçgenler konusundan bir maddeyi inceleyeceğiz. Bu inceleyeceğimiz konu ise dar açılı üçg...

Geniş Açılı Üçgen

Geniş açılı üçgen, üçgen üç tane kenar üç tane köşe ve üç tane açıdan oluşan doğru bileşimi olarak oluşur. Üçgenin çeşitleri kenarlarına ve de açılarına göre ayrılmaktadır. Geniş açılı üçgen de üçgenin açılarına göre ayrılan kısma dahil olmaktadır. Üçgenlerin köşe noktaları büyük harfler ile yazılmalıdır. Üçgenin kenar uzunlukları karşısında...

75 15 90 Üçgeni

75 15 90 Üçgeni; Dik Üçgen, iç açılarından bir tanesinin açı derecesi 90 olan üçgenlerdir. Çemberde ise çapı tam göre açı ölçüsü 90 derece olur.Pisagor TeoremiPisagor teoremi; alınan herhangi bir dik üçgenin kenarları arasındaki ilişkiye denir. Bu ilişkiye göre; dik olan kenarların ...

30 60 90 Üçgeni

30 60 90 Üçgeni, Geometride özel üçgenler başlığı altında dik üçgenler konusu içerisinde incelenir. Geometrik cisimlerden biri olan üçgenlerin 3 adet kenarı vardır. Açıları ise 3 adet iç ve 3 adet dış açı olmak üzere 6 adettir. Üçgenin iç açılarının toplamı 180° iken dış açıları toplamı 360°'dir. Üçgenlerin isimleri kenarlarına ve açılarına ...

Üçgen Eşitsizliği

Üçgen eşitsizliği, adından da anlaşılacağı üzere bir matematik konusudur. Üçgen adıyla anılan 3 kenar ve 3 doğrudan oluşan şekil her türlü doğrudan oluşmaz. Üçgen olması için kenarların arasında belirli bir bağlantı bulunması gerekmektedir. Üçgen şeklini oluşturacak olan doğru parçaları için, seçilen veya oluşturulan her bir kenarın diğer ik...

Üçgenin Köşegenleri

Üçgenin Köşegenleri, Üçgenin köşegenleri konusunu açıklamadan önce, köşegen tanımını yapmakta fayda vardır. Geometrik şekillerde komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. Örneğin bir karede iki adet köşegen bulunur. Köşegenler komşu olmayan iki köşeyi birleştirirler.Üçgenin köşege...

Üçgen Bağlantı

Üçgen Bağlantı; Üçgen, Bir düzlemde birbirlerine doğrusal olmayan üç parçayı birleştiren doğru parçasıdır. Üçgende iç açılar toplamı her zaman 180 derece olur. Üçgende dış açılar toplamı her zaman 360 derece olur.Üçgen Açı ve Kenar BağlantılarıBir ABC üçgeninde a, b ve c kenar uzunlukları ...

 

Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Açılımı
Üçgen Formülleri
90 75 15 Üçgeni
Üçgenin Alanı
15 75 90 Üçgeni
Üçgen Çeşitleri
Üçgen Prizma
Özel Üçgenler
Üçgende Eşlik
Eşkenar Üçgen
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Matematik Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Geometri Üçgende Açılar
İkizkenar Üçgen Formülleri
Pascal Üçgeni
Üçgende Açılar
Geometri Üçgenler
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen
Üçgenin Özellikleri
Kenarlarına Göre Üçgenler
Üçgenin Çevresi
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Popüler İçerik
Dik Üçgen
Dik Üçgen
Dik üçgen; iç açılarının ölçülerinden biri 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilmektedir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, ...
Dik Üçgen Özellikleri
Dik Üçgen Özellikleri
Dik üçgen özellikleri, Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilir. Çapı gören çevre açı ise çemberde 90 derece dir. Dik üçgen üz...
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin iç açıları, üçgen üç kenardan oluşan ve aynı zamanda üç iç açısı bulunan bir doğru parçası bileşimidir. Geometri dersinin temel şekilleri aras...
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen; ikizkenar üçgende iki paralel uzunluk birbirine eşitken üçüncü uzunluk eşit diğerlerine eşit değildir. Herhangi bir noktadan ikizkena...
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgend...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024