Geometri Üçgenler Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Geometri Üçgenler Nelerdir?

Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere sınıflandırılırlar.

Açılarına göre geometri üçgenler
 • Dar açılı üçgenler
 • Dik açılı üçgenler
 • Geniş açılı üçgenler
Geometrik üçgenin bütün iç açılarının toplamı yüz seksen dereceden oluşmuştur. Geometrik üçgenin dış açılarının toplamı ise üç yüz altmış derecedir. Üçgende herhangi bir dış açının sahip olduğu ölçü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçülerinin toplamına eş duruma sahiptir. Dar açılı üçgen açılardan hiçbirinin doksan dereceden büyük olmaması özelliğini taşır. Dik açılı üçgenler açılardan sadece birinin doksan derece olması özelliğidir. Geniş açılı geometrik üçgen herhangi bir açısı doksan dereceden büyük olan üçgenlerdir.

Kenarlarına göre geometri üçgenler
 • Eşkenar üçgen
 • İkizkenar üçgen
 • Çeşitkenar üçgen
Eşkenar geometrik üçgenlerin bütün kenarları birbirine eşit konumdadır. İkizkenar üçgen, üçgenin kenarlarından sadece ikisinin aynı uzunluğa sahip olması ile meydana gelir. Çeşitkenar üçgenden kenarların birbirleri ile alakaları yoktur ve her uzunluk birbirinden farklı ölçülere sahiptir. Eşkenar geometrik üçgenin üç iç açısı da altmış dereceden oluşur. Eşkenar üçgende yükseklik ve kenarortay uzunlukları aynıdır. Eşkenar geometrik üçgenden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen uzunlukların toplamı eşkenar üçgenin yüksekliği ile eş durumdadır.

Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler olmak üzere sınıflandırılırlar.

Açılarına göre geometri üçgenler
 • Dar açılı üçgenler
 • Dik açılı üçgenler
 • Geniş açılı üçgenler
Geometrik üçgenin bütün iç açılarının toplamı yüz seksen dereceden oluşmuştur. Geometrik üçgenin dış açılarının toplamı ise üç yüz altmış derecedir. Üçgende herhangi bir dış açının sahip olduğu ölçü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçülerinin toplamına eş duruma sahiptir. Dar açılı üçgen açılardan hiçbirinin doksan dereceden büyük olmaması özelliğini taşır. Dik açılı üçgenler açılardan sadece birinin doksan derece olması özelliğidir. Geniş açılı geometrik üçgen herhangi bir açısı doksan dereceden büyük olan üçgenlerdir.

Kenarlarına göre geometri üçgenler
 • Eşkenar üçgen
 • İkizkenar üçgen
 • Çeşitkenar üçgen
Eşkenar geometrik üçgenlerin bütün kenarları birbirine eşit konumdadır. İkizkenar üçgen, üçgenin kenarlarından sadece ikisinin aynı uzunluğa sahip olması ile meydana gelir. Çeşitkenar üçgenden kenarların birbirleri ile alakaları yoktur ve her uzunluk birbirinden farklı ölçülere sahiptir. Eşkenar geometrik üçgenin üç iç açısı da altmış dereceden oluşur. Eşkenar üçgende yükseklik ve kenarortay uzunlukları aynıdır. Eşkenar geometrik üçgenden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen uzunlukların toplamı eşkenar üçgenin yüksekliği ile eş durumdadır. İkizkenar üçgende tepe noktasından indirilen dikme yükseklik, açıortay ve de kenarortaydır. İkizkenar üçgenin iki eşit kenarına ait olan yükseklikler, kenarortaylar ve açıortaylar eş uzunluklara sahiptirler. Çeşitkenar geometrik üçgenlerin bütün iç açıları birbirlerinden farklıdır. Çeşitkenar geometrik üçgende simetriden söz edilemez. Geometride üçgenler köşe genlere sahip değildirler. Geometrik üçgenler iki önemli bağıntı ile formüle edilebilmektedirler. Bu formüller pisagor bağıntısı ve öklit bağıntısıdır. Pisagor bağıntısında doksan derecenin karşısında yer alan kenar hipotenüs olarak adlandırılır. Hipotenüsün karesi kural olarak diğer kenarların ayrı ayrı uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Öklit bağıntısı hipotenüsten hipotenüsün karşısındaki uzunluğa yani tabana bir dikme indirilmesi ile tabanın ikiye ayrılması sonucunda oluşur. Buna göre öklit bağıntısında yüksekliğin karesi tabandaki iki ayrı uzunluğun çarpımına eşit olacaktır.

Geometri Üçgenler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Üçgen Prizma Nasıl Yapılır?

Üçgen Prizma Nasıl Yapılır?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

45 45 90 Üçgeni Türleri ve Özellikleri

45 45 90 Üçgeni Türleri ve Özellikleri

Özel Üçgenler Nelerdir?

Özel Üçgenler Nelerdir?

İkizkenar Dik Üçgen Türleri ve Özellikleri

İkizkenar Dik Üçgen Türleri ve Özellikleri

Eş Üçgenler Olma Şartı

Eş Üçgenler Olma Şartı

Dik Üçgen Özellikleri Nelerdir?

Dik Üçgen Özellikleri Nelerdir?

Güncel

Üçgenin Yardımcı Elemanları Nelerdir?

Üçgenin Yardımcı Elemanları Nelerdir?

Güncel

Üçgende Benzerlik Çeşitleri

Üçgende Benzerlik Çeşitleri

Güncel

Üçgen Piramit

Üçgen Piramit

Çeşitkenar Üçgen Nelerdir?

Çeşitkenar Üçgen Nelerdir?

Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur?

Üçgenin Alanı Nasıl Bulunur?

Üçgen Alan Formülü Nelerdir?

Üçgen Alan Formülü Nelerdir?

Üçgenin Açılımı ve Çeşitleri

Üçgenin Açılımı ve Çeşitleri

İkizkenar Üçgen Özellikleri

İkizkenar Üçgen Özellikleri

Eşkenar Üçgen Özellikleri Nelerdir?

Eşkenar Üçgen Özellikleri Nelerdir?

Kenarlarına Göre Üçgenler Nelerdir?

Kenarlarına Göre Üçgenler Nelerdir?

Dik Üçgen ve Trigonometri Çeşitleri

Dik Üçgen ve Trigonometri Çeşitleri

Üçgenin Köşegenleri

Üçgenin Köşegenleri

Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri Nelerdir?

Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri Nelerdir?

Eşkenar Üçgen Alan Formülü Nelerdir?

Eşkenar Üçgen Alan Formülü Nelerdir?

Üçgenin Özellikleri Nelerdir?

Üçgenin Özellikleri Nelerdir?

İkizkenar Üçgen Formülleri Nelerdir?

İkizkenar Üçgen Formülleri Nelerdir?

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

Üçgenin İç Açıları Kuralları

Üçgenin İç Açıları Kuralları

Üçgenin Dış Açıları Toplamı

Üçgenin Dış Açıları Toplamı

90 75 15 Üçgeni Özellikleri

90 75 15 Üçgeni Özellikleri

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6