Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Üçgenin Açılımı

Üçgenin Açılımı

Üçgenin açılımı, üçgen hepimizin bildiği gibi geometrinin konuları içerisinde yer almaktadır. Bu geometrik şeklin üç adet tepe noktası, üç adet açısı ve üç adet kenarı bulunmaktadır. Bir üçgen üzerinde bulunan bu üç açı ve üç kenar o üçgenin elemanları olarak adlandırılmaktadır. Üçgende aynı zamanda yüksekli, açıortay ve kenar ortay isimli elemanlar bulunmaktadır. Bu saydığımız elemanların birbiri arasında oluşan bağıntıya üçgen bağıntıları denmektedir. Üçgende bağıntılar açı, kenar ve açı - kenar bağıntıları olarak ele alınmaktadır. Şimdi üçgeni daha anlaşılır tanımlamak gerekirse üçgen üzerinde taban üçgenin herhangi bir kenarı kabul edilebilmektedir. Tabana karşılık gelen kısım ise üçgenin tepe noktası olmaktadır. Bu noktada oluşan açı üçgenin tepe açısı olarak adlandırılmaktadır. Tabanın köşelerinde oluşan açılar ise taban açıları olarak adlandırılmaktadır. Üçgenin açılımı belki sıkıcı gelecektir. Hatta bütünü geometrik şekiller genelde sıkıcı gelmektedir. Ancak bu şekilde açılımlara bakarak öğrendiğinizde daha sevimli hale geleceklerdir. Üçgen açılımı içerisinde üçgen çeşitleri de önem taşımaktadır. Üçgenler kenar uzunluklarına göre çeşitli isimler almaktadır. Bu çeşitler aşağıdaki gibi olmaktadır.

Üçgen açılımı ve çeşitleri

  • Üç kenarı birbirine eşit olan üçgenler, eşit kenar üçgen olarak adlandırılmıştır. Bu üçgen üç kenarın kenar ortayı, yükseklik ölçüsü ve bunun karşı köşesinden indirilen yükseklik aynı doğru olmaktadır.
  • Sadece iki kenarı birbiri ile eşit olan üçgen ikizkenar üçgen denir. Bu üçgen türünde b = c kuralı bulunmaktadır. B ve C bu üçgen türünde taban açılarını temsil etmektedir.
  • Kenarların hiçbiri birbirine eşit olmadığında çeşit kenar üçgen olarak adlandırılmaktadır.
  • Tüm açılarının dar durumda olduğu üçgen tipi dik üçgen denir. Dik üçgende dik kenarın karşısında bulunan kenar hipotenüs olarak adlandırılmaktadır. Bir dik üçgen üzerinde dik kenarlar birbirine eşit durumda ise bu üçgen ikizkenar dik üçgen olarak adlandırılmaktadır. Dik üçgen üzerinde bir kenar 90 derece ise diğer iki açının toplamı da 90 derece olacaktır. Bu durumda şu sonuç çıkmaktadır. Dik üçgenlerin yapısında geniş açı bulunmamaktadır. Üçgenin açılımı içerisinde tanımlanması gereken bir konuda, eğer açılardan biri 90 dereceden büyük ise geniş açılı olmaktadır. Dik üçgen yapısında en büyük açı 90 derece olmaktadır. Diğer açılar dar açı olarak kabul edilmektedir. Hipotenüs bir dik üçgen üzerinde en uzun kenar olmaktadır.
Üçgenin açılımı içerisinde sabit olan bir durum ise tüm üçgen türlerinde iç açıların toplamı 180 derece olmaktadır. Bu sonuca bakarak şu ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir üçgen üzerinde bulunan bir dış açı, komşu olmadığı iç açıların toplamına eşit durumda olmaktadır. Bahsettiğimiz dış açı her bir komşu olmayan iç açıdan büyük olmaktadır. Üçgenin açılımı konusunda anlatacaklarımız yüzeysel olarak bu şekilde olmaktadır. Üzerinde pratik yaparak üçgen ve diğer geometrik şekiller üzerinde kolaylıkla başarılı olabileceksiniz.
Son Güncelleme : 21.01.2024 20:45:53
Üçgenin Açılımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Üçgenin Açılımı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Üçgenin Açılımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler ...
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır: Prizma türleri taban şekline göre isimlendirildiği için, tabanında üçgen olan prizmalar da yine üçgen prizma adını alır. Üçgen prizmalarda tabanını meydana getiren üçgen şekline göre, dik üçgen prizma ya da eşkenar üçgen p...
Üçgen
Üçgen
Üçgen, geometride üç ayrı doğrunun birleşmesi sonucu oluşan simetrik şekillere denir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° ve dış açıları toplamı 360°dir. Üç ayrı köşeleri ve kenarları vardır. Geometrinin ana şekillerinden biridir. Kendi arasında açıl...
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin özellikleri, üçgen birbirinden farklı üç ayrı noktayı birbirine birleştiren geometrik şekillere denir. Geometride temel şekillerinden biridir. Üç ayrı düzleme bağlayan üçgenlerin üç ayrı köşeleri ve kenarları bulunur. Üçgenlerin iç açıları to...
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler, üçgen bir düzlemde birbirlerine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimidir. Üçgen düzlem geometrisinde temel şekillerden bir tanesidir. Bir üçgende üç köşe, üç kenar vardır. Bir üçgende A, B v...
Üçgenin Çevresi
Üçgenin Çevresi
Üçgenin çevresi, geometrinin en önemli şekillerinden birisi üçgendir. Üçgen, üç ayrı doğrunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu biçime denir. Köşeleri ve kenarları vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° ye dış açıları toplamı ise 360° ye eşittir. Her...
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen prizmanın özellikleri, tabanı üçgen yan yüzleri ise dikdörtgen olan bir prizmadır. Dokuz ayrıtı beş yüzü ve altı tane köşesi vardır. Üçgen prizmanın beş tane yüzünden üç tanesi dikdörtgen iki tanesi ise üçgen şeklindedir. Bu üçgenlerin birbirin...
Dik Üçgen
Dik Üçgen
Dik üçgen; iç açılarının ölçülerinden biri 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilmektedir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer iki dik kenarlara dik kenarlar adı verilmektedir. Hipotenüs, daima üçgenin en uzun kenarıdır.Ü...
Dik Üçgen Özellikleri
Dik Üçgen Özellikleri
Dik üçgen özellikleri, Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilir. Çapı gören çevre açı ise çemberde 90 derecedir. Dik üçgen üzerinde 90 derecenin karşısında yer alan kenara hipotenüs diğer kalan kenarına ise dik kenar adı veril...
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin iç açıları, üçgen üç kenardan oluşan ve aynı zamanda üç iç açısı bulunan bir doğru parçası bileşimidir. Geometri dersinin temel şekilleri arasında yer almaktadır. Bir üçgene ait üç köşe üç kenar üç tane de iç açı bulunur ve bunların bütünü do...
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen; ikizkenar üçgende iki paralel uzunluk birbirine eşitken üçüncü uzunluk eşit diğerlerine eşit değildir. Herhangi bir noktadan ikizkenar paralellere doğru çizilen doğruların uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. İkiz paralellerden bağı...
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgende yükseklik dediğimiz kavram ise bir üçken de herhangi bir kenarın tam ortasından, iki kenarın birle...

 

Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Açılımı
Üçgen Formülleri
90 75 15 Üçgeni
Üçgenin Alanı
15 75 90 Üçgeni
Üçgen Çeşitleri
Üçgen Prizma
Özel Üçgenler
Üçgende Eşlik
Eşkenar Üçgen
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Matematik Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Geometri Üçgende Açılar
İkizkenar Üçgen Formülleri
Pascal Üçgeni
Üçgende Açılar
Geometri Üçgenler
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen
Üçgenin Özellikleri
Kenarlarına Göre Üçgenler
Üçgenin Çevresi
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Popüler İçerik
Matematik Üçgenler
Matematik Üçgenler
Matematik üçgenler, Matematikte en önemli konulardan bir tanesi matematik üçgenlerdir. Hem anlam açısından hem de başlıklar yönünden oldukça zengin bi...
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenin yardımcı elemanları, Matematikte üçgenler açılarına ve çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Üçgenler konusu oldukça geniş çaplı bir konu...
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar, Üçgen üç farklı doğrunun uç noktalarından düzlemde birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu doğrulara üçgenin kenarları denilmektedir....
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri; ikizkenar üçgen üç kenar uzunluklarından ikisinin birbirine eşit olmasıyla meydana gelmektedir. Yani yan kenarlar birbirin...
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni, Matematikte binom katsayılarını barındıran üçgensel dizidir. Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından keşfedilmiştir. Blaise Pascal...
Üçgende Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende açılar, üçgenin yapısını anlamamızı sağlayan tanımlamalardır. Verilen açılara bakılarak üçgenin ne tür bir üçgen olduğunu bilebiliriz. Üçgen t...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024