Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Üçgenin Yardımcı Elemanları

Üçgenin Yardımcı Elemanları

Üçgenin yardımcı elemanları, Matematikte üçgenler açılarına ve çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Üçgenler konusu oldukça geniş çaplı bir konudur. Bir üçgen sorgusunun çözülebilmesi için bazı yardımcı elemanlara ihtiyaç vardır. Çünkü her soruda her bilgi verilmez. Bazen kişinin sorularda kendisinin çizmesi gereken dikmeler, kenarortaylar ya da açıortay gibi üçgenin yardımcı elemanları gerekir ve bu yardımcı elemanlar kullanılmadığı takdirde ya sorunun çözümü zorlaşır ya da soru çözümlemez. Üçgenin yardımcı elemanları soruların daha rahat çözülmesine olanak sağlar. Kısa yoldan bir pratik olarak kullanılabilir.

Özellikle de geniş, dar ya da dik açılı herhangi bir geometrik şekil çizilirken herhangi bir açı ya da kenar sorulur ise bunları bulmada kenarortay, kenar dikme, yükseklik, açıyoruz ve muhteşem üçlü kullanılarak soruları daha hızlı ve pratik olarak çözebilirsiniz.

Üçgenin yardımcı elemanları

  • Kenarortay
  • Muhteşem üçlü
  • Yükseklik
  • Açıortay
  • Kenar orta dikme
Kenarortay: Adından da anlaşıldığı üzere üçgenin herhangi bir açısından kenara indirilen doğru parçası hangi kenara indirildi ise o kenarı ikiye böler. Kenarın almış olduğu isme göre de isimlendirilir. Üçgenin her kenarından indirilen doğru parçasının orta noktasında bir merkez oluşur. Bu merkez üçgenin kesişim noktasıdır. Üçgenden indirilen doğru parçası indirilen kenara göre isimlendirilir. Örnek vermek gerekir ise;

[AB] kenarına ait kenarortay [CD].
[BC] kenarına ait kenarortay [AF].
[CA] kenarına ait kenarortay [BE] şeklindedir.

Muhteşem üçlü: bu özelliğin kullanılabilmesi için üçgenin dik açılı olması gerekir. Dik üçgende bulunan dik açıdan kenara indirilen doğrunun uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşittir. Bu özellikten dolayı muhteşem üçlü denilmektedir.

Yükseklik: Herhangi bir üçgenin bir köşesinden karşı kenara indirilen dik dikme yükseklik olarak tanımlanır. Geniş açılı, dar açılı ve dik açılı üçgenler de yükseklik farklı noktalarda olabilir. Geniş açılı bir üçgenin yüksekliklerinin kesişim noktası üçgenin dış kısmında, dar açılı bir üçgenin kesişim noktası üçgenin içinde, dik açılı bir üçgenin yüksekliğinin kesişim noktası ise üçgenin dik kenarıdır.

Açıortay: Herhangi bir üçgenin bir açısının ikiye bölünmesine açıortay denir. Açının iki eşit parçaya bölünmesine yardımcı olur. Açıortayın indirildiği yere göre isimlendirilir. Örnek vermek gerekirse eğer;

[AB] kenarına ait açıortay [CP].
[BC] kenarına ait açıortay [AS].
[CA] kenarına ait açıortay [BR]'dır.

Kenar orta dikme: Herhangi bir üçgenin herhangi bir kenarında indirilen 90° açıdaki doğruya dikme denir. Bu kenar doğruyu iki eş parçaya ayırır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 16:01:31
Üçgenin Yardımcı Elemanları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Üçgenin Yardımcı Elemanları Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Üçgenin Yardımcı Elemanları"
Kenarortay kavramı ile kenar orta dikme kavramları aynı şey değil mi? Kafam karıştı iyice. Aralarındaki fark nedir acaba? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
Çelebi . 07.09.2018 14:47:22
CEVAP YAZ
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler
Geometri Üçgenler; geometri uzayı araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Geometrik üçgen üç tane doğru parçasının bir araya getirilmesi ile oluşan üç köşeli geometrik şekildir. Geometride üçgenler; açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenler ...
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır: Prizma türleri taban şekline göre isimlendirildiği için, tabanında üçgen olan prizmalar da yine üçgen prizma adını alır. Üçgen prizmalarda tabanını meydana getiren üçgen şekline göre, dik üçgen prizma ya da eşkenar üçgen p...
Üçgen
Üçgen
Üçgen, geometride üç ayrı doğrunun birleşmesi sonucu oluşan simetrik şekillere denir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° ve dış açıları toplamı 360°dir. Üç ayrı köşeleri ve kenarları vardır. Geometrinin ana şekillerinden biridir. Kendi arasında açıl...
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin Özellikleri
Üçgenin özellikleri, üçgen birbirinden farklı üç ayrı noktayı birbirine birleştiren geometrik şekillere denir. Geometride temel şekillerinden biridir. Üç ayrı düzleme bağlayan üçgenlerin üç ayrı köşeleri ve kenarları bulunur. Üçgenlerin iç açıları to...
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler
Kenarlarına Göre Üçgenler, üçgen bir düzlemde birbirlerine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren, üç doğru parçasının birleşimidir. Üçgen düzlem geometrisinde temel şekillerden bir tanesidir. Bir üçgende üç köşe, üç kenar vardır. Bir üçgende A, B v...
Üçgenin Çevresi
Üçgenin Çevresi
Üçgenin çevresi, geometrinin en önemli şekillerinden birisi üçgendir. Üçgen, üç ayrı doğrunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu biçime denir. Köşeleri ve kenarları vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180° ye dış açıları toplamı ise 360° ye eşittir. Her...
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Üçgen prizmanın özellikleri, tabanı üçgen yan yüzleri ise dikdörtgen olan bir prizmadır. Dokuz ayrıtı beş yüzü ve altı tane köşesi vardır. Üçgen prizmanın beş tane yüzünden üç tanesi dikdörtgen iki tanesi ise üçgen şeklindedir. Bu üçgenlerin birbirin...
Dik Üçgen
Dik Üçgen
Dik üçgen; iç açılarının ölçülerinden biri 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilmektedir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer iki dik kenarlara dik kenarlar adı verilmektedir. Hipotenüs, daima üçgenin en uzun kenarıdır.Ü...
Dik Üçgen Özellikleri
Dik Üçgen Özellikleri
Dik üçgen özellikleri, Dik üçgen, bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen adı verilir. Çapı gören çevre açı ise çemberde 90 derecedir. Dik üçgen üzerinde 90 derecenin karşısında yer alan kenara hipotenüs diğer kalan kenarına ise dik kenar adı veril...
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin İç Açıları
Üçgenin iç açıları, üçgen üç kenardan oluşan ve aynı zamanda üç iç açısı bulunan bir doğru parçası bileşimidir. Geometri dersinin temel şekilleri arasında yer almaktadır. Bir üçgene ait üç köşe üç kenar üç tane de iç açı bulunur ve bunların bütünü do...
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen; ikizkenar üçgende iki paralel uzunluk birbirine eşitken üçüncü uzunluk eşit diğerlerine eşit değildir. Herhangi bir noktadan ikizkenar paralellere doğru çizilen doğruların uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. İkiz paralellerden bağı...
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik
Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgende yükseklik dediğimiz kavram ise bir üçken de herhangi bir kenarın tam ortasından, iki kenarın birle...

 

Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Açılımı
Üçgen Formülleri
90 75 15 Üçgeni
Üçgenin Alanı
15 75 90 Üçgeni
Üçgen Çeşitleri
Üçgen Prizma
Özel Üçgenler
Üçgende Eşlik
Eşkenar Üçgen
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Matematik Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Geometri Üçgende Açılar
İkizkenar Üçgen Formülleri
Pascal Üçgeni
Üçgende Açılar
Geometri Üçgenler
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır
Üçgen
Üçgenin Özellikleri
Kenarlarına Göre Üçgenler
Üçgenin Çevresi
Üçgen Prizmanın Özellikleri
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Popüler İçerik
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Üçgenin Çevresi Nasıl Bulunur, Üçgenin çevresini bulmak ile üçgenin etrafında bulunan mesafeyi bulma aynı anlamlara gelmektedir. Bir üçgenin çevresini...
Matematik Üçgenler
Matematik Üçgenler
Matematik üçgenler, Matematikte en önemli konulardan bir tanesi matematik üçgenlerdir. Hem anlam açısından hem de başlıklar yönünden oldukça zengin bi...
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar
Geometri Üçgende Açılar, Üçgen üç farklı doğrunun uç noktalarından düzlemde birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu doğrulara üçgenin kenarları denilmektedir....
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri
İkizkenar Üçgen Formülleri; ikizkenar üçgen üç kenar uzunluklarından ikisinin birbirine eşit olmasıyla meydana gelmektedir. Yani yan kenarlar birbirin...
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni
Pascal Üçgeni, Matematikte binom katsayılarını barındıran üçgensel dizidir. Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından keşfedilmiştir. Blaise Pascal...
Üçgende Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende açılar, üçgenin yapısını anlamamızı sağlayan tanımlamalardır. Verilen açılara bakılarak üçgenin ne tür bir üçgen olduğunu bilebiliriz. Üçgen t...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Dik Üçgen
Dik Üçgen Özellikleri
Üçgenin İç Açıları
İkizkenar Üçgen
Üçgende Yükseklik
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024